Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015

You are alone, maybe i can help you

Νιώθεις μόνος

Είσαι μόνος

I am alone, maybe you can help me


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου